– Volumene vokser, og vi bør få til en lønnsom utbygging selv med en oljepris på 50 dollar fatet, sa David Latin, direktør for OMV Norge, under Operatørkonferansen i Stavanger.

Selskapet mener at feltet inneholder så mye som 1 milliard fat olje, men foreløpig er mellom 200 og 500 millioner fat av disse regnet som utvinnbare.

– Hvis vi ikke får til en utbygging med de ressursene som ligger i dette området, så kan hele industrien bare gå og legge seg, sa Latin.

Selskapet planlegger å ta konseptvalg for utbyggingen i 2018 med en investeringsbeslutning i 2019/2020.

Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er en flyter.

– Wisting ligger langt mot nord, men de klimatiske utfordringene er ikke større her enn mange andre steder på norsk sokkel. Avstanden på 310 kilometer til norskekysten kan dog by på utfordringer, for eksempel knyttet til medisinske evakueringer, sa Latin.

På nåværende tidspunkt er det ikke planlagt flere avgrensningbrønner i Wisting eller ytterligere letebrønner i lisensområdet.