DEA leverer mandag klokken 14.00 planene for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-feltet (tidligere Zidane) i Norskehavet til Olje- og energidepartementet.

Fakta

Dvalin

  • Tidligere kalt Zidane.
  • Lisens 435 ligger i Norskehavet, 260 kilometer nord for Kristiansund, 15 kilometer nordvest for Heidrun.
  • DEAs første feltutbygging som operatør i Norge.
  • Ressursanslag: 18,2 milliarder Sm 3 gass og 0,4 millioner Sm 3 kondensat.
  • Investeringer: 10,26 milliarder kroner, inkludert modulen på Heidrun-feltet.
  • Investeringene i Dvalin kommer i årene 2016 – 2020, med investeringer på rundt 3 milliarder
  • Produksjonsstart: 2020
  • Driftsperiode: 2020-2032
  • Rettighetshaverne i lisensen er DEA Norge (40 %), Edison (20 %), Maersk (20 %) og OMV (20 %).

– Dvalin er DEAs første utbygging som feltoperatør. Vi er stolte av at vi sammen med partnerne har funnet en utbyggingsmodell med bærekraftig økonomi selv i en tid med lave olje- og gasspriser, sier Hans Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge, ifølge en pressemelding.

Partnerskapet skal investere i overkant av ti milliarder kroner i utbyggingen.

Dette betyr at fire nye, store kontrakter er på vei ut til et sulteforet leverandørmarked.

– Kontraktene vil bli tildelt kort tid etter at PUD er innlevert, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik til Sysla Offshore.

Halvparten av investeringene går til modifikasjonsarbeid på Heidrun-plattformen. Dette arbeidet ledes av Statoil.

I tillegg skal DEA dele ut kontrakter for subsea-pakke og rørledninger.

Når det kommer til riggkontrakten, har selskapet tidligere signalisert at tildeling vil komme senere.

Mer om konfliktene, kontraktene og økonomien i prosjektet får du i denne podcasten:

Dvalin blir en havbunnsutbygging med fire brønner, knyttet opp mot Heidrun-plattformen 15 kilometer unna via en ny rørledning. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før den transporteres videre til markedet i Europa.

I forhold til de opprinnelige planene har vi klart å redusere kostnadene i prosjektet med over 20 prosent.

Som Offshore.no tidligere har skrevet, har OMV solgt sin andel på 20 prosent til Petoro.