BP har fått Petroleumstilsynets samtykke til fjerning av toppdekket på 2/4 G-innretningen, en stigerørsplattform som knytter Valhall til Ekofisk, og som eies av Valhall-lisensen.

Fjerningen er planlagt startet i juni.

BP opplyser til Offshore.no at plattformen skal fjernes av Heerema ved hjelp av kranløftfartøyet Thialf og fraktes til Vats for opphugging og gjenvinning der.

Plattformen ble installert og kom i drift i 1981, men ble stengt i 1998, da det i forbindelse med Ekofisk II ble lagt en ny 24 kilometer lang gassrørledning fra Valhall direkte til Ekofisk og Emden gassrørledningen