Planen var derimot å selge seg ut innen 2014.
– I etterpåklokskapens klare lys skulle vi ha solgt tidlidligere, sier Atle Eide, partner i HitecVision og styreleder i Apply til DN.