Gå til offshorejobb.

I november skrev Offshore.no at BP Norge jobber for å ta i bruk hydraulikkstyrte gangway-løsninger for transport av personell fra fartøy til rigg på norsk sokkel.

Les også: Dette kan bli veien til jobb offshore

Nå planlegger også Statoil å ta i bruk disse walk-to-work-løsningene i Norge.

I bruk på Oseberg

I begynnelsen av november presenterte selskapet sin plan om en ubemannet brønnhode-plattform på Oseberg for Petroleumstilsynet.

I produksjonsmodus vil det ikke være folk på plattformen, men når mannskap må ut å gjøre arbeid på plattformen ønsker Statoil å bruke en gangvei som strekker seg fra en båt og over til plattformen, og som er hydraulisk bølgekompensert for å minimalisere bevegelser.

De to systemene som ble presentert for Ptil var nederlandske Ampelmanns Type E og norske Uptime 23,4.

Statoils presentasjon konkluderer med at Uptime-systemet er klart for førstegangsbruk i Statoil og at systemet har oppnådd sertifisering som løfteutstyr hos DNV.

Fagforeningen “tar ikke bølgen”

Industri Energi i Statoil krever fortsatt helikoptertransport.

Ifølge Per Steinar Stamnes i Industri Energi Statoil må en hel rekke spørsmål avklares før denne teknologien kan tas i bruk.

– Vi har blitt presentert for dette, men det er ikke drøftet inngående. Vi tar ikke bølgen, sier han.

Han sier at de uavklarte spørsmålene som må besvares omfatter så vel regler for evakuering, maks bølgehøyde, hvor mange personer det kan være snakk om å transportere med denne metoden, hvor lenge de kan være på plattformen og ikke minst arbeidstidregler.

Det siste punktet omfatter spørsmålet om kompensasjonen skal slutte når man forlater plattformen. Dersom man da går over i en båt som skal innom flere andre installasjoner før den går mot land, er det trolig duket for omfattende forhandlinger.

– Det er mange som har store tanker om hvordan man skal spare penger, men husk at dette er satt opp av prosjektfolk som sitter trygt og godt på land og som ikke bryr seg om våre folk, sier Stamnes.