Aker BP planlegger å levere utbyggingsplan for å knytte Snadd-feltet til Skarv-skipet innen utgangen av året, skriver Petro

Eierne legger opp til en utbygging i flere faser, der første fase vil bestå av tre subseabrønner tilknyttet Skarv FPSO – to nye brønner i Snadd Sør og en ny brønn i Snadd Nord.