Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken, med intet straffbart forhold bevist, skriver TU.