Trenger de "riktige folkene og de riktige pengene".

Å starte et norsk oljeselskap uten et internasjonalt lete- og produksjonskonsern i ryggen, er alt annet enn enkelt. Mange har prøvd, men få har lyktes.

Les også: Slik gikk den norske oljejakten

Harald Vabø er et unntak i så måte. Ifølge ham ligger mye av hemmeligheten i de "riktige folkene og de riktige pengene".

– Teamet er ekstremt viktig. De som har fått det til har alle hatt gode leteteam – folk med lang fartstid på og kunnskaper om norsk sokkel. Gode forretningsutviklere og finansfolk er også en forutsetning. Dette må kombineres med en ledelse som tar riktige beslutninger og får det beste ut av de ansatte, sier han til Offshore.no.

Revus, Core og Spike

Vabø er mest kjent som mannen bak Revus-suksessen. Selskapet ble etablert i 2002, børsnotert i 2005 og solgt til Wintershall for rundt 5 milliarder kroner i 2008. Nå har han gjennom investeringsselskapet HitecVision vært med på å opprette to nye oljeselskaper, Core Energy og Spike Exploration.

– Core har vært i drift i halvannet år. Selskapet har kjøpt noe produksjon, Snorre og Brage, og bygget opp en bra organisasjon, så gjenstår det å se hvor vellykket det blir. Cores fokus er først og fremst på produksjon og økt utvinning, men feltnær leting er også aktuelt.  Spike har på mange måter samme utgangspunkt som Spring Energy, men fokuserer på britisk sokkel i tillegg til norsk. Her er planen å bygge opp en solid leteportefølje, sier Vabø til Offshore.no.

Noreco og Spring
HitecVision har også vært med på oppstarten av Noreco og Spring Energy. Førstnevnte er nå børsnotert med over 3 milliarder i egenkapital og én av landets største lisensporteføljer, men med begrenset suksess på letefronten de siste årene. Spring Energy har både funnet og solgt og på denne måten kunnet utbetale over én milliard i utbytte til sine eiere siden 2008.

Riktige penger
Med en snittpris på 500 millioner kroner per letebrønn, sier det seg selv at finansiering står sentralt dersom et selskap skal lykkes.

– Penger er et være eller ikke være – nok penger og riktige penger. Jeg mener at det er en fordel med kapital fra et private equity-fond. Vi i HitecVision kan bidra med tålmodige og kompetente penger. Vi har erfaring med å bygge denne typen virksomheter. Altfor mange norske oljeselskaper har startet med for lite og feil penger. De har gjerne børsnotert seg for tidlig og måttet jobbe fra hånd til munn.

Det riktige styret
Vabø påpeker viktigheten av å ha et styre som takler både opp- og nedturer.

– Det riktige styret er også viktig, spesielt i små oljeselskaper. På norsk sokkel mangler vi erfaring innen drift av mindre selskaper innen leting og produksjon. Det er tross alt bare de siste ti årene vi har fått lov til å drive med dette. Da vi startet Revus var det derfor viktig å hente kompetanse fra Storbritannia til styret. Dette er en bransje som er preget av opp- og nedturer, og man må ha evnen til å takle begge. Det har nok vært mangelvare i en del selskaper.