Operatør AkerBP planlegger oppstart i desember.

Feltet er bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning på 110 meters vanndyp. Olje og gass fra Ivar Aasen skal slutt-prosesseres på Edvard Grieg-feltet. Dette feltet skal også dekke kraftbehovet til Ivar Aasen i tiden fram til det er etablert en felles løsning for kraftforsyning fra land for Utsirahøgda.

De utvinnbare reserver fra Ivar Aasen er beregnet til 23,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 4,4 milliarder Sm3 gass og 0,9 millioner tonn NGL. I tillegg kommer reservene fra det nærliggende Hanz-feltet som blir faset inn når det blir ledig kapasitet på Ivar Aasen-installasjon.

Data fra avgrensnings- og utvinningsbrønner boret etter innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) førte til en oppjustering av tilstedeværende og utvinnbare volum.

Investeringskostnadene for utbyggingen er 26,9 milliarder kroner, tilnærmet likt estimatet i PUD.

Det er selskapet Det norske som har vært operatør for utbyggingen som omfatter utvinningstillatelsene 001 B, 242, 338 BS og 457 BS.

Det norske ble tidligere i år slått sammen med BP og blir til AkerBP.