Feltet blir bygget ut med fire bunntfaste innretninger som er knyttet sammen med broer.

Ptil har gitt Statoil samtykke til å bore fire undersøkelsesbrønner for å skaffe informasjon om reservoarforholdene på feltet.

Samtykket er gitt i form av to vedtak; et for en av brønnene og et for de tre andre.

Boringen er planlagt å starte 1. november og vil vare i om lag fire måneder.

Havdypet i området er 110 – 120 meter.