En morgen for snart ett år siden, 8. oktober 2015, oppdaget mannskapet på tankskipet Hilda Knutsen oljeutslipp under lasting fra Statfjord A. Olje strømmet ut i sjøen gjennom en flenge i slangen som går fra plattformen, via et lastesystem.

Mellom 6 til 7 kubikkmeter råolje lakk ut. Nå har Petroleumstilsynet kommet med sin rapport etter oljeutslippet, og kommer blant annet med forbedringspunkter knyttet til mangler ved vedlikeholdet og utstyr for avdekking av forurensing i sjøen, skriverAftenbladet.

Tilsynet har også konkludert med avvik knyttet til mangelfull beslutningsprosess og endringsstyring, i tillegg til søknad om tillatelse til kjemisk dispergering.Dispergeringsmidler brukes til raskere utblanding av oljen i vannet.

Statoil har nå til 24. oktober med å svare på rapporten til Petroleumstilsynet.