Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid på et renseanlegg for oljeholdig vann.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Et granskingslag fra Ptil vil dra til Stureterminalen 13. oktober.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.