’Det er bedre med en liten prosent av noe, enn en høy prosent av ingenting,’ påpeker Administrerende Direktør ved Reinertsen Orkanger, Geir Suul. Han er opptatt av at politikerne ikke må bli for grådige, og beholde et skattetrykk som vil jage oljeselskapene vekk fra norsk sokkel.

Av: Åse P. Thirud

’Oljeindustrien utgjør en stor del av vår eksport, og er som sådan svært viktig for Norge,’ sier Geir Suul. Han mener den høye skatten på oljeinntektene har fungert bra til nå. Men nå er det viktig å justere skattenivået etter dagens virkelighet.

Vi spør hvorfor han tror oljeindustrien er så opptatt av skatt og tildeling av nytt areal?

Suul: Oljeindustrien er global og vurderer selvfølgelig hvor de får mest igjen for sine investeringer. Man kan lure på hvorfor oljeselskaper skal få skattelette, de taper jo ikke penger?! Men poenget er jo at det er svært skummelt for hele Norge dersom oljeselskapene velger å droppe norsk sokkel i sine videre investeringer!

OE: Hva mener du er den viktigste miljøfaktoren i forhold til oljeindustrien?

Suul: Det er viktig å ha fokus på ukontrollerte utslipp til sjø og luft. Nå blir det produsert mer og mer vann ettersom feltene blir eldre, og gode løsninger for å behandle dette blir viktig Dessuten må vi begrense CO2 utslipp . Det er lenge siden det har vært noen alvolige utslipp i sørlig del av norsk sokkel.  Jeg tror heller ikke det er noen overhengende fare for at det skal komme utslipp fra framtidige utbygginger i nord. Teknologien har nå kommet så langt av i har god kontroll.

OE: Synes du at oljeselskapene informerer godt nok om sin virksomhet?

Suul: Både ja og nei. Vi som er i industrien får mye informasjon, blandt annet gjennom leverandørseminarer. Men resten av befolkningen burde får mer informasjon, både om hva oljeindustrien gjør og om hvor viktig den er for velferden vår. Det har til tider kommet mye kritikk mot oljeindustrien, derfor har man kanskje vendt seg til å ikke si noe, i fare for at det man sier kan bli tatt opp på en negativ måte.

OE: Betyr det noe for deg at 75 % av den gjenværende oljen og gassen kan bli liggende uutnyttet på havbunnen?

Suul: Hvis så skulle skje, så er jo det tragisk! Hvis vi ikke velger å bygge ut småfeltene nå, så kan den infrastrukturen vi allerede har bygd opp en dag være for gammel til å gjøre det. Da kan det være for sent. Hvis vi lar være å bygge ut nå, så vil det være for dyrt  bygge opp ny infrastruktur om noen år.

OE: Visste du at Norge ligger i verdenstoppen innen oljeteknologi og at denne kompetansen kan forsvinne dersom oljeselskapene ikke får nye oppgaver å bryne seg på?

Suul: Ja, det er viktig at man har et godt grunnlag for å videreutvikle teknologien. Vi kan aldri konkurrere på pris med lavkostland. Vårt konkurransefortrinn må være å ha best teknologi. Men for at teknologiutviklingen skal blomstre trenger man langsiktighet og stabile forhold!

OE: Har du noe råd å gi til våre politikere som skal behandle spørsmål rundt skatt og leteareal i Stortinget til våren?

Suul: Da må jeg advare mot å bli for grådig i fastsettelsen av skattenivået. Det er tross alt mye bedre å få en liten prosent av noe, enn å få en høy prosent av ingenting!

projV.gifTeknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Offshore Media Group  vil i en intervjuserie prøve å avdekke virkelighetsforståelsen som politikere, næringslivsledere, organisasjonsledere og andre mennesker som preger norsk samfunnsdebatt har omkring norsk petroleumsindustri.