Statoil skal bore prospektet, som ligger i lisens 159B, med Deepsea Bergen.

Mim er lokalisert omtrent 11 kilometer sørvest av Norne. Statoil er operatør med 85 prosent, Dong eier resten i 159B.

Oversikten er ingen komplett og endelig oversikt. Brønner kan også bli droppet eller utsatt.