Statoil og partnerne har godkjent at Snorre Expansion Prosjektet videreføres (DG2) og jobber videre mot en investeringsbeslutning (DG3) i slutten av 2017.

Det bekrefter Statoil overfor Sysla Offshore.

Ett av tre gigantprosjekter
Dette er ett av Statoils kommende gigantprosjekter på norsk sokkel. De to andre er Johan Castberg og Johan Sverdrup fase 2.

I februar i år besluttet partnerskapet å gå videre med en undervannsløsning som mulig utbyggingskonsept og har jobbet med å modne denne videre.

Les også: Dropper plattform, Snorre blir subseagigant

– Snorre-utvidelsen er et viktig prosjekt og skal gjennom å ta ut ressurser det er vanskelig å nå fra Snorre A og B, øke verdiskapningen og styrke levetiden til Snorre, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Sysla Offshore.

24-28 milliarder kroner
Det er aktuelt å bygge ut feltet med seks havbunnsrammer, hver med 4 brønnslisser. Rammene vil settes over lokasjonene hvor det er høyest potensiale for gjenværende ressurser. Det planlegges 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner.

Statoil har ikke oppdatert kostnadsanslaget for utbyggingen. Dette ligger foreløpig på mellom 24 og 28 milliarder kroner.

– Det er jobbet godt i prosjektet og sammen med partnerne for å få til gode løsninger og redusere kostnadene. Målsetningen er å ytterligere forbedre prosjektet frem mot en eventuell investeringsbeslutning i 2017.

Ombygging av Snorre A
Planlagt utvinningsgrad i dag er 47 prosent og det er forventet at denne vil øke til 51 prosent på Snorre-feltet som følge av et eventuelt vedtak om å gjennomføre Snorre Expansion.

– Produksjonen vil bli tatt opp ombord på Snorre A-plattformen. Her er det være behov for ombygginger for å prosessere volumene og gi injeksjonsstøtte til brønnene.