Ifølge Statoil har prosjektet nå en balansepris på 25 dollar fatet.

Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra et spenn på 170 – 220 milliarder kroner i 2015 til 140 – 170 milliarder 2016-kroner.

660.000 fat per dag

Produksjonskapasiteten for fase 1 er nå estimert til 440 000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift var opprinnelig produksjonskapasitet for fase 1 estimert til mellom 315 – 380 000 fat olje per dag.

Så langt er partnerskapet i Johan Sverdrup enig om å utvide produksjons-kapasiteten for Johan Sverdrup med en ekstra prosessplattform på feltsenteret.

Dette øker forventet full produksjonskapasitet for Johan Sverdrup fullfelt til 660.000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift ble full produksjon fra Johan Sverdrup estimert til 550.000 – 650.000 fat olje per dag.

Endelig konseptvalg for fremtidige faser fastsettes ved beslutning om videreføring av prosjektet.

Kutter usikkerhet om hvor mye olje som finnes

Statoil har sammen med partnerskapet arbeidet for å øke forståelsen av Johan-Sverdrup-resorvaret. Dette har resultert i mindre usikkerhet rundt ressursanslaget for hele feltet. Siden plan for utbygging og drift fase 1 har spennet i ressursanslaget for fullfelt forbedret seg fra 1,7-3,0 til 1,9-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Kapasitetsøkningen sammen med forbedring i reserveanslaget og investeringskostnader har bidratt til å redusere nullpunktspris/break-even for fullfeltsutviklingen av Johan Sverdrup til å ligge under 30 US dollar per fat.

I plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup fase 2 var opprinnelig plan å ta beslutning om videreføring 2016 og investeringsbeslutning på slutten av 2017.

Oppdatert plan tilsier at beslutning om videreføring første halvår 2017 med en endelig investeringsbeslutning og innlevering plan for utbygging og drift i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fullfelt opprettholdes til 2022, i henhold til opprinnelig plan.