Ingen av de 75 personene om bord kom til skade, men én person har fått behandling om bord for kjemikalieeksponering  

Statoil bekrefter at det har vært en gasslekkasje på Åsgard B tidligere i dag. Det er totalt 75 personer om bord på plattformen, men ingen kom til skade under hendelsen.

– Det har vært en lekkasje som oppstod i forbindelse med arbeid. Plattformen ble raskt trykkavlastet, og lekkasjen identifisert. De ansatte ble mobilisert i henhold til instruks, men er nå tilbake på jobb. Situasjonen ble fort avklart, sier pressevakt Lars Kindingstad i Statoil.

Vet dere noe om årsaken?   

– Nei, det må vi komme tilbake til når vi har oversikt over årsaksbildet.  

Lekkasjen oppstod rundt klokken 10. Plattformen ble demobilisert igjen rundt klokken 11.30 og er under normalisering.