Den andre lekkasjen på norsk sokkel på en drøy uke.

80 av de 83 som var om bord på plattformen gikk i livbåtene da en væskelås begynte å lekke gass.

– Våre detektorer registrerte lekkasjen og produksjonen ble automatisk stengt ned i løpet av få sekunder, opplyser informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil, som er operatør på feltet, skriver NTB. 

Fint vær og lite vind gjorde at det tok litt tid før gassen løste seg opp, og mannskapet ble dermed sittende i livbåtene i 15-20 minutter.

Åsgard er et olje- og gassfelt som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 kilometer utenfor kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrun-feltet.

En drøy uke tidligere, mandag 17. juni, gikk alarmen på Oseberg, også det et felt hvor Statoil er operatør. Den morgenen ble drøyt 300 ansatte sittende i livbåtene i to timer.