Skulle etter planen produsere til 2022.

Operatør BG og partner Lundin tvinges til å stenge ned gassfeltet Gaupe snaue tre år etter at det kom i produksjon.

Slutt 1. januar 2015
Foreløpig er 1. januar 2015 siste planlagte produksjonsdag for feltet som kom i drift så seint som 31. mars 2012.

Årsaken er at produksjonen på feltet ikke har utviklet seg som selskapene forventet. Planen var nemlig at Gaupe skulle produsere i minst ti år, altså til 2022.

Gaupe er bygget ut med to brønnrammer knyttet opp mot Armada-plattformen på britisk sokkel. De to brønnrammene blir nå vurdert gjenbrukt.

Milliardtap
Feltet kostet 2,7 milliarder å bygge ut. Partner Lundin skrev allerede i januar ned reservene på feltet med 206 millioner dollar, eller rundt 1,2 milliarder kroner, på grunn av dårlig ytelse.

Operatør BG Group har ikke svart på Offshore.no sin henvendelse angående Gaupe-feltet.