Songa Dee har avsluttet boring på en letebrønn på lisens PL 338 i Nordsjøen, melder Lundin Petroleum. Funnet skal nå undersøkes nærmere.

Målet med letebrønn 16/1-12 var å påvise hydrokarboner sør for Luno-oppdagelsen. 

Brønnen påtraff ikke samme reservoar som Luno, men traff istedet et komplekst geologisk reservoar. Ytterligere undersøkelser vil bli utført for å bestemme potensialet for funnet. De første analysene av funnet, tyder på at kolonnen er 40 meter.

Lundin er operatør på lisensen med 50 prosent andel. Wintershall Norge eier 30 prosent, og RWE Dea Norge 20.

– Vi er fornøyd med nok et funn i Luno-området, selv om brønnen bekrefter at området er geologisk kompleks og at funnet sannynligvis ikke henger sammen med Luno-feltet, sier konsernsjef Ashley Heppenstall.

——————————————————————————————————————-
Lundin Petroleum er representert på Norwegian Operators Conference 18-19. november i Stavanger.