Frigstad Deepwater Ltd heter selskapet som de nå går ut av.

Aksjene er solgt til et datterselskap av China International Maritime Containers Group (CIMC),  fremgår det av en melding.

Siden 2012 har de jobbet med å bygge to ultradypvanns-rigger på Yantai CIMC Raffles i Kina. Frigstad Shekou og Frigstad Kristiansand er planlagt levert 1.kvartal 2017 og 3. kvartal 2017.

Nå bli Frigstad Deepwater Ltd i sin helhet eid av CIMC og omdøpt til CIMC Bluewhale Rig Ltd. Et team fra Frigstad Offshore vil dog fortsatte å overvåke byggingen av de to riggene frem til de er ferdige.