Statoil planlegger å stenge ned Veslefrikk-feltet i 2018, hvilket betyr at den forventede levetiden til feltet er redusert med to år.

Forventet tidspunkt for nedstenging av Veslefrikk har endret seg fra 2020 til 2. kvartal 2018, og da eventuelt i forbindelse med en planlagt revisjonsstans på Oseberg, viser dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

– Veslefrikk har produsert i snart 26 år og er i halefasen. Vi har investert godt i IOR i halefasen på Velsefrikk, noe som har gitt mer volumer enn ventet og god verdiskapning. Vi ser imidlertidig nå at lavere oljepriser utfordrer lønnsomheten på et tidligere tidspunkt enn tidligere lagt til grunn. Avhengig av kommende markedsutvikling og produksjonsvolumer planlegger vi derfor å stenge ned feltet i perioden 2018-19, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Ifølge Oljedirektoratets faktasider utgjorde gjenværende reserver i feltet 33,6 millioner fat oljeekvivalenter per 31.12.2014.

Fakta

Veslefrikk

  • Oljefelt i den nordlige delen av Nordsjøen, omtrent 30 kilometer nord for Oseberg.
  • Gjenværende reserver på 33,6 millioner fat oljeekvivalenter per 31.12.14.
  • Operatør er Statoil, og eiere er Petoro (37%), Repsol (27%), Statoil (18%), DEA (13,5%) og Wintershall (4,5%).
  • Feltet er bygget ut med to innretninger, Veslefrikk A og Veslefrikk B.
  • En oljerørledning er koplet til Oseberg Transport System (OTS) for transport til Stureterminalen. Gass til eksport transporteres gjennom Gassled-systemet til Kårstø.

– Kan bli enda tidligere
Statoil har overfor Olje- og energidepartementet opplyst at årsaken til dette er «usikkerhet om produksjonsvolumer og økonomiske forutsetninger». Selskapet understreker samtidig at lav produksjon kan føre til at feltet stenges enda tidligere, mens høy produksjon kan føre til at kranene ikke stenges før i 2019.

Lovverket krever at oljeselskapene må levere en avslutningsplan til myndighetene senest to år før produksjonen opphører, men Statoil har søkt om og fått innvilget fritak fra dette.

«Departementet forutsetter at avslutningsplanen fremlegges så snart som mulig og senest ett år før nedstengingstidspunkt. Det forutsettes også at produksjonen fra Veslefrikk videreføres og optimaliseres så lenge det er økonomisk forsvarlig», skriver OED i et brev til Statoil.

Endelig avgjørelse i 2017
Ifølge dokumentene skal beslutning om endelig tidspunkt for nedstenging trolig tas i andre halvår 2017. Per dags dato legges det opp til oversendelse av avslutningsplan for Veslefrikk i 1. kvartal 2017.