Det sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

EASA har fredag utstedt et direktiv hvor de opphever flyforbudet for Super Puma-modellene EC225 og L2. Det var en EC225 som var involvert i den tragiske ulykken ved Turøy 29. april, der 13 personer omkom.

Industri Energi reagerer sterkt på at det europeiske flyforbudet løftes, når man ikke ennå vet hva som var den egentlige årsaken til Turøy-ulykken.

-Så lenge man ikke vet hva som utløste havariet er det direkte uforsvarlig å løfte flyforbudet. Det er et hån mot de som skal fly med denne maskinen og de pårørende etter ulykken. Her må man rett og slett ta seg tid til å avvente konklusjonen fra den norske havarikommisjonen, sier Henrik S. Fjeldsbø.

Fjeldsbø understreker at Industri Energi har full tillit til havarikommisjonens arbeid og mener EASAs avgjørelse er uforståelig.

– Dette svekker vår tillit til EASA. Vi vet ennå ikke hva som var bakenforliggende årsaken til tretthetsbruddet i girkassen som førte til ulykken ved Turøy. Man kan derfor ikke garantere at noe lignende ikke kan skje igjen, selv med tiltakene EASA har innført. Turøy-ulykken ga ingen indikasjoner før det gikk katastrofalt galt, sier han.

Flyforbudet for Super Puma EC225 og AS332 L2 vil tilsynelatende fremdeles gjelde i Norge og Storbritannia.

-Det er ingen indikasjon på at Luftfartstilsynet og oljeselskaper i Norge vil oppheve forbudet. Det er gledelig og jeg hadde ikke forventet noe annet, sier han.