Totalproduksjonen gikk også ned med 3 prosent.

Statens oljeselskap Petoro fikk et driftsresultat på 57 milliarder kroner i fjor, ned fra 89 milliarder året før og 120 milliarder kroner i 2014.

Det gikk 66 milliarder kroner fra statens direkte eierskap på norsk sokkel (SDØE), som Petoro forvalter, til statskassen i fjor, en nedgang fra 94 milliarder kroner i 2015.

Totale driftsinntekter i 2016 var 121 milliarder kroner mot 158 milliarder kroner året før.

Det ble totalt produsert 1.040 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2016, noe som var litt lavere enn produksjonen på 1,068 millioner fat året før.

Som forvalter av SDØE, er Petoro rettighetshaver til om lag en tredel av de norske olje- og gassreservene, samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.