Det er nettstedet Upstream, som viser til ikke-navngitte kilder, som hevder at Statoil fortsatt sliter med å få kontroll etter en brønnhendelse sist lørdag.

Gransker

Kildene sier at situasjonen er farlig og den mest alvorlige hendelsen på norsk sokkel i lang tid.

Petroleumstilsynet (Ptil) har som kjent alt startet granskning.

– Vi jobber tett sammen med Statoil og følger opp denne hendelsen. Det gjør vi gjennom å følge to spor; det ene er å se på hvordan Statoil følger opp den pågående situasjonen – det andre er at vi allerede har igangsatt en granskning.

Det sier pressekontakt i Ptil Øyvind Midttun til Sysla Offshore. Han ønsker ikke å gå inn på alvorlighetsgraden i hendelsen eller den situasjonen man har nå.

– Har kontroll

– Det jeg kan si er at Statoil har kontroll og jobber nå med å normalisere situasjonen, sier Midttun.

– Status på brønnen er at situasjonen er stabil. Vi har brukt borevæske/slam til å presse ned gassen som sto i produksjonsrørets ringrom, og vi har reetablert to barrierer. Vi har et begrenset tap av borevæske, som er vanlig på Troll på grunn av lange reservoarseksjoner. Brønnen etterfylles og vi har tilstrekkelig med borevæske tilgjengelig, opplyser Statoil fredag ettermiddag.

Oljeselskapet opplyser videre at det fortsatt er gass i produksjonsstrengen som står i brønnen, og at de med å fjerne gassen før man kan gå tilbake til en normalisert situasjon.

Det var forrige lørdag at ble meldt om en brønnhendelse på Troll på Songa Endurance.