En dykker som var med på Statoils mislykkede forsøksdykk til 254 meter i 2002, får nå erstatning.

Kampen fram til erstatning har vært lang for den nå 51 år gamle mannen, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er bosatt i Midt-Norge i dag og var tidligere nordsjødykker.

Han var en av 6 dykkere som mente at han ble skadet av forsøksdykket i 2002 som foregikk i kammerkompleks ved NUI i Bergen.

For han, som flere av de andre, kom de virkelige skadene først til syne senere. Han er nå kommet til enighet om yrkesskadeerstatning.

Bare en aktiv
Forut for dykket i 2002, hadde dykkeselskapene nøye valgt ut dykkere de mente var best egnet til å delta på dykket.

De gikk gjennom grundig medisinsk sjekk i forkant, men under dykket gikk likevel mye galt for deltakerne.

Etter forsøksdykket i 2002 er det bare en av deltakerne som i dag er aktiv dykker. Dykkeren som nå har fått yrkesskadeerstatning holdt dykkekarrieren gående til 2009. Han driver også sitt eget dykkefirma.

Fire andre dykkere måtte umiddelbart, eller etter få år, avbryte nordsjødykkingen og gikk over i andre stillinger som følge av det mislykkede forsøksdykket.

Klarte ikke sertifisering
Det siste arbeidsdykket dypere enn 200 meter på norsk sokkel, var på Gullfaks-feltet i 1989. Forsøksdykket i 2002 skulle bekrefte dykkeberedskapen som Stolt-Halliburton Joint Venture hadde for oljeselskapene Statoil, Hydro og Esso, til 360 meter.

Men det klarte de altså ikke. Etter dykket ble dykkegrensen satt til 180 meter, mens dykkeberdskapen til 360 meter, som altså ikke lot ser verifisere, likevel ble opprettholdt.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet skrev i 2004 følgende om rørleggingsberedskap og dykking til 360 og 400 meter:

«Når det gjelder dykking ned til 400 meter og særlig oljeselskapenes planer for beredskapsdykk ned til 360 meter, har myndighetene forholdt seg til dette ut fra den felles forståelsen i næringen om at dykking ned til slike dyp kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, gitt bruk av kompetent personell samt rett utstyr og prosedyrer.»

Dette skrev departementet til tross for at alle forsøksdykkene som var blitt gjort mellom 250 og 500 meter hadde påført dykkere skader.

I løpet av 2017 ønsker Statoil igjen å dykke til 225 meter. Denne gang også på Gullfaks-feltet.

En fikk penger
Etter dykket i 2002 ble det gitt en samlet kompensasjon fra oppdragsgiverne og arbeidsgiver til en person. Dette bekreftet Statoil i fjor til Aftenbladet.

Statoil har ikke bidratt til å betale ut kompensasjon til andre dykkere som var med på forsøksdykket i 2002 enn denne ene dykkeren.

Noe av hovedproblemet med erstatningsakene for dykkere er at de negative langtidseffektene kan slå ut så lenge etterpå at de vanskelig kan dokumenteres tilbake til et bestemt dykk.

Dette har også vært problemet til den 51 år gamle dykkeren som nå har fått erstatning. Dykkeren ønsker ikke å snakke om saken til Aftenbladet, men han har blant annet fått bistand på veien av Industri Energi.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad.