Slange- og koblingsvirksomheten utgjorde den største delen av konkursbegjærede Fluid Control og hadde en omsetning på om lag 160 millioner kroner i 2015.

Sysla Offshore meldte først at Fluid Control er konkurs, den 25. oktober. To dager senere ble det kjent at TESS ville kjøpe selskapet, men droppet dette 31. oktober. Så, den 3. november ble det kjent at Hitec Products redder Fluid Control.

Nå kommer altså Flux Group inn på banen.

– Vi er meget godt fornøyde med å ha inngått denne avtalen med Hitec Products bare uker etter at de sikret seg Fluid Control. Det er krevende tider i våre markeder, og det er min vurdering at både Flux Group og Hitec Products nå er blitt styrket gjennom denne avtalen – til beste for oljeserviceklyngene i Bergen- og Stavanger-området, sier konsernsjef Ådne Grødem i Flux Group.

Active Service utgjør den største delen av Fluid Control-konsernet, som ble kjøpt av Hitec Products etter den nylige konkursbegjæringen av selskapet. Active Service driver med slanger og koblinger for væskeoverføring, kraft og kontroll løsninger til olje- og gassindustrien.

Selskapet har kontorer i Bergen og Stavanger, og samarbeider med en rekke internasjonale leverandører. Active Service har over tid opparbeidet seg en solid posisjon og har en meget sterk kundeportefølje som vil bli ivaretatt i Flux Group.

Flux Group vil ha som mål å videreutvikle og vokse Flux Active Service til å bli en kostnadseffektiv, service- og kvalitetsfokusert leverandør til olje- og gassindustrien.

Flux Group etablerer det nye forretningsområdet ”Hoses & Couplings” med 20 ansatte ombord fra dag 1, og vil bruke Flux Active Service som merkenavn. Selskapet vil fortsatt ha tilstedeværelse i Bergen og Stavanger, og håper å øke antall ansatte i året som kommer.