Høyere aktivitet gir behov for hotell.

Statoil har fått Ptils samtykke til bruk av Floatel Superior på Oseberg Sør.

Samtykket gjelder for tidsrommet 20.3.2012 til 10.8.2012.

– Innretningen skal gi plass til ekstra personell i en periode med høy aktivitet i Oseberg-området. Flotellet blir knyttet til Oseberg Sør-innretningen med gangbro, heter det.