Norges Fiskarlag går kraftig i rette med olje- og energiminister Tord Lien (Frp), som tar til orde for ny omkamp om oljeboring utenfor Lofoten ved neste stortingsvalg.

I et intervju med High North News argumenterer Tord Lien for at de lave oljeprisene gjør det enda viktigere å åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Han håper på et skifte i fiskerinæringen som gjør det mulig å få til en konsekvensutredning.

– Hvilket skifte er det han ser for seg? Årsaken til at det finnes områder som krever et spesielt vern, er naturgitte. Det kan ikke noen endringer i fiskerinæringen gjøre noe med. Vi tar til orde for en politisk oppvåkning om Tord Lien vil gå løs på disse områdene, sier lederen i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Fiskarlaget er ikke mot norsk oljevirksomhet, men peker på at disse områdene utgjør indrefileten i norsk fiskeri og må forvaltes med kløkt.

– Tord Lien tar til orde for nasjonal ressurskannibalisme for en kortsiktig gevinst, sier Ingebrigtsen.