Bakgrunn: De norske oljeselskapene leter for å selge.

Veien fra forretningsidé til produksjon av olje og gass er lang og krevende. Skal man lykkes på norsk sokkel, krever det enorme investeringer, tålmodige investorer og et leteteam som ser det andre ikke ser. Blant annet.

Artikkelserie om den norske oljejakten

# Slik gikk den norske oljejakten

# Rush av nye oljeselskaper

# Han som fikk det til

# Skrugard glapp

PS! Denne gjennomgangen omfatter utelukkende norske oljeselskaper som er kvalifisert for norsk sokkel siden 2002. Nykommere med internasjonale lete- og produksjonsselskaper i ryggen, som for eksempel Lundin Norway, BG Norge, Wintershall Norge med flere er ikke vurdert. 

22 norske nykommere fått grønt lys og blitt lisenseier på sokkelen siden 2002.

Noen er blitt kjempesuksesser, andre ingenting. Noen har funnet, andre har boret tørt. Men felles for de fleste er at de leter for å selge.

Fire oppturer….
De fire største suksessene, Petoro ekskludert, har alle vist at dette er den mest åpenbare veien å gå. Spring Energy og Concedo har begge klart å generere inntekter tidlig ved raskt å selge de funnene man vært med på. Og i tilfellene Revus og Agora er hele selskapene blitt kjøpt opp av store internasjonale lete- og produksjonskonsern, henholdsvis av Wintershall for 5 milliarder kroner og av Cairn Energy for 2,5 milliarder.

Verdt å merke seg i den sammenhengen, er det også at Agora i stor grad er bygget på et fundament lagt i nettopp Revus.

…. og noen nedturer
Av selskapene som fortsatt eksisterer og ikke er kjøpt opp av globale aktører, har bare nevnte Spring og Concedo klart å unngå rød bunnlinje i perioden 2007-2011 sett under ett.

På motsatt side står North Energy, Discover Petrolem/Front Exploration, Rocksource og Noreco for de største tapene i samme periode, totalt rundt 2 milliarder etter skatt. Disse selskapene har heller ikke nevneverdige leteresultatet å vise til, og samtlige er nylig blitt tvunget gjennom økonomiske hestekurer. Front Exploration meldte oppbud tidligere i sommer, men er nå overtatt av Dong Energy. North Energy, Rocksource og Noreco har hatt ryddesalg og de to sistnevnte har også byttet ut flere nøkkelpersoner både i styre og ledelse.

Ikke store nok til å bygge
Samtidig er det ikke nok å se på regnskapenes bunnlinje når man skal skille de vellykkede fra de mindre vellykkede. Velger man å gå fra å være et leteselskap til å bli et lete- og produksjonsselskap, må horisonten være betydelig lenger en et par år, siden det i snitt tar 11 år fra et funn blir gjort til det kommer i produksjon. Men dømt utifra aktiviteten og den økonomiske situasjonen til de norske nykommerne per i dag, er det ingen av dem som har kommet til siden 2002 som posisjonerer seg for å drive med utbygging og produksjon.

Bare ett selskap har egenkapital på over én milliard kroner, men Noreco har vært tydelige på at selskapets kapital først og fremst skal brukes til leting. Agora har egenkapital på over 750 millioner kroner, men selskapet ble i april kjøpt opp av britiske Cairn Energy og har på denne måten sikret seg kapital til å kunne ta steget til å bli en utbygger og produsent på norsk sokkel, slik Revus ble gjennom Wintershall. Dersom dette er Cairns ønske og plan for Agora, vel å merke. 

Hvem får hva?
Tildelingene, TFO og konsesjonsrundene, er langt på vei nøkkelen dersom både penger og kompetanse er på plass. Selskapene nominerer først og søker deretter på lisensene de helst vil ha. Så deler Olje- og energidepartementet ut lisensene etter gitte kriterier, som for eksempel økonomisk soliditet.

Offshore.no skrev tidligere denne uken at Discover Petroleum var eneste søker til Skrugard-området i den 19. konsesjonsrunden, men at selskapet ble veid og funnet for lett og lisensene derfor ikke tildelt. I en slik sak er det enkelt å forstå både Fronts frustrasjon over en avgjørelse som viste seg å bli et være-eller-ikke-være og myndighetenes beslutning om ikke å gi lisensen til et selskap uten leteresultater å vise til og uten nødvendige finansielle muskler.

Selskaper som Det norske, Sagex og North Energy har tidligere frontet kritikk mot disse tildelingskriteriene, som de mente gjorde oljejakten på norsk sokkel unødig vanskelig for små selskaper.

Man kan være enig eller uenig, men faktum står uansett fast; et lite selskap vil i de fleste tilfeller slite med å få de åpenbart beste lisensene. Da er det viktig å ha undergrunnsfolk som ser det andre ikke ser og som på denne måten kan skaffe selskapet det som i mange tilfeller framstår som et nødvendig konkurransefortrinn. 

Samfunnsøkonomi
Hva har så disse norske nykommerne bidratt med i et samfunnsøkonomisk perspektiv? En gjennomgang av regnskapene for de siste fem årene  viser et samlet underskudd før skatt på rundt 7 milliarder kroner, Petoro ekskludert. Av dette har staten dekket rundt 6 milliarder i form av skattefradag.

Til gjengjeld har selskapene vært med på å booste antallet letebrønner, fra 12 i 2005 til 65 i toppåret 2009. De har også vært med på flere funn som enten er eller vil bli kommersialisert og på denne måten vært med å generere inntekter til fordel for statskassen. Blant disse Luno, Knarr, Maria og  Grosbeak, for å nevne noen.

Forutsatt dagens oljepris og valutakurs er de fire nevnte funnene anslått å inneholde olje til en bruttoverdi av rundt 240 milliarder kroner. Så oljeleting framstår fortsatt som god butikk for AS Norge.

Åtte nye
Totalt er åtte nye norske selskaper prekvalifisert eller har søkt om å bli prekvalifisert som lisenseier på norsk sokkel de siste to årene.

Drømmen om å få ta del i oppturen lever for mange, og bare historien vil vise hvem som har det som skal til.