– Vi er negative til å sette i gang store prosesser som skaper uro rundt rammebetingelsene for oljebransjen. Det ville være veldig feil timing, sa Solberg i Stortinget onsdag.

Venstre etterlyser en gjennomgang av petroleumsskatten i etterkant av Parisavtalen, der målet er at den globale oppvarmingen skal være på maksimalt 1,5 grader.

– Det er nok mange andre bransjer som kunne tenke seg en ordning der staten dekker 78 prosent av kostnadene uavhengig av om en tjener penger, og en ordning med kontantutbetaling når man avslutter driften med underskudd, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Han mener det er en gåte hvorfor regjeringen ikke vil bruke skattesystemet til å hjelpe industrien til omstillingen som Parisavtalen må føre til.

Milliarder fra staten
Dagens Næringsliv skrev tirsdag om selskapet Talisman, som fikk 3,4 milliarder kroner da det la ned driften etter et mislykket prosjekt i Nordsjøen. Til sammen har staten tatt en regning på 11 milliarder kroner fordi selskapet, i tråd med norske regler, kan trekke fra letekostnader fra inntektene. Ideen bak ordningen er at staten dekker 78 prosent av underskudd, den samme prosentsatsen som staten tar i skatteinntekter fra overskudd.

– Risikabelt
Miljøpartiet De Grønne vil også ordningen til livs.

– Tenk hvis det var fornybarnæringene som fikk tilbake milliarder av kroner når de gjorde mislykkede investeringer, slik oljebransjen får i dag. Oljesubsidiene blir med lav oljepris raskt mer risikable. De Grønne er for risiko, men ikke i en bransje som ikke har fremtiden foran seg, sier partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Solberg mener imidlertid ordningen sikrer mangfold på norsk sokkel og sier norsk gass er viktig for et skifte fra bruk av kull i Europa.

Hun frykter det vil koste arbeidsplasser om man åpner for å gjøre ordningene mindre gunstige.

La olje ligge?
SVs Audun Lysbakken etterlyste på sin side en generell gjennomgang som kan avdekke hvor mye norsk olje og gass som kan utvinnes, når målet er maksimalt 1,5 grader global oppvarming.

Men statsministeren kunne ikke love en slik gjennomgang heller. Solberg nøyde seg med å påpeke at olje- og gassnæringen er underlagt EUs kvotesystem og en særnorsk CO2-avgift, som har bidratt til prosjekter som reduserer utslippene fra selve produksjonen. (©NTB)