Lørdag 15. oktober oppstod det en alvorlig brønnkontrollhendelse under brønnplugging med den mobile riggen Songa Endurance på Trollfeltet.

Brønnkontrollhendelsen førte til en gasslekkasje som skjøv sjøvann mer enn 30 meter opp i boretårnet, før brønnen ble stengt med ringromsventilen i utblåsningssikringen (BOP) etter om lag ett minutt.

Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.

BOP-en ble raskt aktivert og stoppet gasslekkasjen, og fem gassdetektorer slo automatisk av utstyr som kan forårsake gnister.

Granskingsrapporten konkluderer med to hovedfunn som har svekket barrierene og medvirket til at gass kom opp på boredekket.

  • Det første er at det ble brukt eksisterende nedihullsventiler som barrierer mot reservoaret, og at disse utilsiktet ble åpnet.
  • Det andre sentrale funnet er knyttet til at ringromsventilen i BOP burde vært stengt før man startet operasjonen, fordi man ikke var i stand til å måle trykket under forseglingen i brønnhodet.

Statoils varsler følgende tiltak:

«Etter hendelsen ble det gjort noen strakstiltak for å sikre at nedihullsventiler ikke blir brukt som barriere, og det ble gjeninnført å bruke dypsatt plugg som barriere ved bruk av vertikale ventiltre. Granskingsrapporten peker også på flere tiltak som nå blir gjennomført.»