Oljeplattformer skal fortsatt hogges opp i Vatsfjorden og Yrkefjorden i Rogaland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent detaljreguleringsplanen som Vindafjord kommune i fjor vedtok for AF Offshore Decoms gjenvinningsanlegg på Raunes. Selskapet hogger opp gamle oljeinstallasjoner og dumper noe av materialet midlertidig i fjorden.

– Vi må legge til rette for at fjerning av oljeinstallasjoner kan skje i Norge, på en miljøvennlig måte og til konkurransedyktige vilkår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Vedtaket sikrer 50 arbeidsplasser, understreker han.

– Vi ønsker vekst og verdiskapning i hele landet og mener denne næringen må ha forutsigbare rammer. En rekke oljeinstallasjoner er planlagt fjernet fra Nordsjøen i nærmeste tid, og dette kan være viktige arbeidsplasser i Norge, sier Sanner.

Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet region sør hadde begge advart mot reguleringsplanen, av frykt for at fjorden skal bli forurenset og gyteområder for fisk bli ødelagt. Innsigelsene tas ikke til følge.

Norges Fiskarlag og Raunes fiskefarm har lenge kjempet mot anlegget. I statens egne fagorganer har det derimot vært delte meninger. Miljødirektoratet har konkludert med at anlegget er uproblematisk, mens Fiskeridirektoratet har nådd motsatt konklusjon.