Deepsea Atlantic traff blink.

Statoil er i ferd med å avslutte boringen av brønnen 34/10-52 A og sidesteget 34/10-52 B, som begge påviste olje og gass sør på Gullfaks sør-feltet.

Ifølge Oljedirektoratet er funnet foreløpig beregnet til å inneholde mellom 3 og 9,4 millioner fat oljeekvivalenter, og det planlegges knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks-området.

Brønnene ble boret av Deepsea Atlantic, som etter ferdigstilt operasjon skal til land for modifikasjonsarbeider før den fortsetter produksjonsboring på Gullfaks Sør.

– Dette bekrefter nok en gang at feltnær leting er viktig og gir funn med høy lønnsomhet som kan settes raskt i produksjon, sier Tom Dreyer, letesjef for Statoil i Nordsjøen Nord.

– Vi vurderer området rundt Gullfaks Sør som prospektivt, og funnet bekrefter vår tro på området. Selv om volumene er beskjedne sett i forhold til de store funnene som er gjort på sokkelen tidligere, er funn av denne typen viktige for å maksimere potensialet på norsk sokkel. De bidrar til forlenget levetid på installasjonene, sier Dreyer.