ENI Norge fikk bekreftelse.

Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7122/7-6 på Goliatfeltet, melder Oljedirektoratet.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoaregenskapene i de oljeførende sonene som er omfattet av den godkjente feltutbyggingsplanen.

– Brønnen ble boret i en hittil uboret forkastningsblokk og påtraff som prognosert petroleum i øvre til midtre trias reservoarbergarter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Datainnsamlingen vil gi verdifull informasjon for den videre brønnplanleggingen på Goliatfeltet som er under utbygging.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 229.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1992 meter under havflaten og avsluttet i Klappmyssformasjonen av tidligtrias alder. Havdypet er 382 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

ENI leier Scarabeo 8, som boret den aktuelle brønnen.