Gjennomførte tilsyn med Odfjell Drilling og Lundin.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med Odfjell Drilling og oppfulgt selskapets vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen.

Det ble funnet avvik knyttet til:

 • Krav og retningslinjer
 • Interne revisjoner og inspeksjoner
 • Dokumentasjon
 • Merking og serfikater
 • Vedlikeholdsstyringssystemet
 • Vedlikeholdsrutinene
 • Brannslokkesystemet på helikopterdekket
 • Overtrykksbeskyttelse av rom
 • Leidere

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Innfesting av rør og kabler
 • Rutiner for preservering
 • Evakueringsveier

Målet med aktiviteten var å sjekke at regelverket blir oppfylt og at Odfjell jobber systematisk for å forebygge storulykker, heter det i en melding.

Også hos Lundin Norway ble det funnet flere avvik. Der førte Ptil tilsyn med selskapets arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Edvard Grieg.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Brannvannssystemet
 • Designlaster for brann og eksplosjon
 • Nødgeneratorenheten

Videre ble det også funnet forbedringspunkt knyttet til:

 • System for styring av barrierer
 • Risikoanalysen og andre relaterte analyser
 • Tennkilder