Petroleumstilsynet har funnet flere feil i rutiner da de gransket en alvorlig ulykke på boreplattformen Deepsea Bergen i februar.

Tilsynet har konkludert med at det var svikt på flere områder i forbindelse med at en ansatt ble klemt mot et rekkverk på plattformen som er eid av Odfjell Drilling. Ulykken skjedde 28. februar i år.

Hendelsen inntraff mens Deepsea Bergen var i aktivitet på Volundfeltet. Mannen fikk alvorlige skader på indre organer, fikk brudd i kragebeinet og i ribbein og måtte opereres for skader på en hovedpulsåre. Granskingsrapporten fastslår at hendelsen hadde et stort potensial for tap av liv.

I sin gransking slår Petroleumstilsynet ned på fem forhold:

– Mangelfull ledelse, risikoforståelse og risikovurdering
– Mangelfull planlegging, tilrettelegging og utføring
– Mangelfull kommunikasjon
– Mangelfulle prosedyrer og instruksjoner
– Mangelfull etterlevelse av prosedyrer og instruksjoner.

Odfjell Drilling er nå bedt om å redegjøre for avvikene overfor tilsynet