Det skriver Petroleumstilsynet i en melding.
Lekkasjen skjedde på Kårstø 7. januar, og ingen ble skadet.
Utmattingsbrudd
Petroleumstilsynet har gransket lekkasjen, og kommet frem til den oppstod som følge av utmattingsbrudd i en instrumentkobling.

Dette skyldtes blant annet mangelfull mekanisk avstiving.

Gasslekkasjen varte i 9,5 timer. Årsaken var at en ikke hadde trykkavlastningsmuligheter fra kontrollrommet, ifølge tilsynet.

Kunne endt verre
De materielle skadene var små, men Petroleumstilsynet mener at det kunne endt verre hvis gasslekkasjen ble antent. Da kunne deler av et gassførende rør blitt eksponert for jetbrann og stråling.

– Dersom personell hadde vært i nærheten av lekkasjestedet ved en antennelse, kunne dette ha gitt alvorlige personskader og mulig dødsfall, skriver Petroleumstilsynet.

Avvik
Tilsynet har identifisert avvik knyttet til mekanisk avstiving av instrument, læring og forbedring og manglende plan for trykkavlastning i en nødsituasjon, i tillegg til flere forbedringspunkt.

Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Operatør for Kårstøanlegget er Gassco og Statoil er teknisk driftsansvarlig.