Ptil gjennomførte 21. mai – 4.september 2015 tilsyn med Wintershall sin styring av bore- og brønnaktiviteter på Brage.

Målet med tilsynet var å verifisere at operatør, boreentreprenør og brønnserviceselskap etterlever myndighetskrav og selskapets interne krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Valg av verneombud
 • Kjemisk arbeidsmiljø
 • Vedlikehold
 • Nødpumpe

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

 • Kompetanse
 • Styring av arbeidsmiljø
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Opplæring
 • Samtrening av boremannskap
 • Boreprogram og boreplaner
 • Brønnkontroll
 • Tekniske løsninger
 • Brønnintegritet

Wintershall har fått frist til 25.1.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.