Petroleumstilsynet har gitt pålegg til Saipem etter gransking av stabilitetshendelsen på Scarabeo 8 den 4. september i fjor.
 
Riggen fikk en utilsiktet krengning i forbindelse med leteboring for Eni Norge på en brønn i Barentshavet. I perioden 1.10-4.10 og 17.10.2012 gjennomførte Ptil gransking av hendelsen.
 
Saipem har alt mottatt varsel om pålegg i saken. 
 
Nå får de et pålegg hvor de må gjennomgå hvordan de sikrer styring av prosesser, etterlever egne krav knyttet til bemanning og kompetanse. De må også iverksette tiltak som sikrer god HMS i selskapet for øvrig, fremgår det av en melding fra Ptil.
 
De får frist til 1.april med å etterkomme pålegget.