Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til bruk av ny rørledning til Åsgard B. Det gjelder den nye rørledningen L-103 frå brønnramme L til Åsgard B.

Samtykket innebærer også endringer på prosessutstyret på Åsgard B som følge av den nye rørledningen. Det vil ikke bli endringer av prosessutstyr på Åsgard A.

Åsgard består av forekomstene Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør. Midgard ligger i blokkene 6507/11 og 6407/2. Smørbukk og Smørbukk Sør ligger i blokk 6506/11.

Fire kilometer lang

Den nye ca fire kilometer lange rørledningen har en indre diameter på 9", og muliggjør produksjon fra brønnramme L til Åsgard B.

Det skal være mulig å produsere brønnene til enten Åsgard A, Åsgard B eller til begge innretninger samtidig.

Den nye rørledningen til Åsgard B er planlagt tatt i bruk i oktober 2010.