Statoil får samtykke til leteboring med Ocean Vanguard nordøst for Snorre på 382 meters dyp.

Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til leteboring med Ocean Vanguard i den nordlige Nordsjøen.

Det gjelder boring av en brønn som tilhører utvinningstillatelse 057 og ligger nordøst av Snorre, melder Ptil.

Boringen kan starte i desember – så snart riggen er ferdig med nåværende jobb, som er en letebrønn i Norskehavet.

Det er ventet at boringen ved Snorre vil pågå i 78 dager. Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.