– Regelverket vil svekke sikkerhetsnivået i norsk offshore helikoptertrafikk, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Helicopter Offshore Operations (HOFO) er en del av EUs mangeårige arbeid med å etablere totalharmoniserende felleseuropeiske regler for luftfartsoperasjoner.

I en høringsuttalelse til Luftfartstilsynet skriver Industri Energi at forbundet frykter EU-regelverket vil svekke sikkerhetsnivået for helikoptertrafikken på norsk sokkel.

«Industri Energi mener at en utvikling hvor vi taper retten til å utvikle et eget regelverk er sterkt bekymringsverdig» skriver forbundet i høringssvaret.

EUs nye regelverk for offshore helikoptertrafikk kan bli innført i Norge gjennom EØS-avtalen fra 2018.