De har jobbet med å utvikle teknologien sin siden 2004. Nå har Reelwell inngått en samarbeidsavtale med Odfjell Well Services og ser store muligheter fremover. 

– Det har tatt tid å få kommersialisert teknologien vår. Det er en konservativ bransje vi jobber i. Å ha et produkt vi vet holder mål, er avgjørende om en skal få innpass i leverandørindustrien, sier administrerende direktør Geir Egil Olsen i Reelwell.

Fakta

REELWELL

  • Grunnlagt i 2004
  • Har kontor på Sola i Rogaland
  • 14 ansatte
  • Eies av Limerock (35 prosent) og ansatte (65 prosent)

Etter flere år med intens jobbing med utvikling av RDM (Reelwell Drilling Method) har Odfjell Well Services Norway (OWS) signert en samarbeidsavtale med Reelwell på videreutvikling og identifisering av nye boreapplikasjoner for dual pipe-teknologien.

Viktig samarbeid
– OWS er veldig fornøyd med å inngå dette samarbeidet med Reelwell med det formål å videreføre teknologien som de har jobbet med over lengre tid. Sammen ser vi på flere løsninger som kan gi betydelige økonomiske besparelser og samtidig effektivisere boreprosesser for sluttkunden. OWS har tilgang til de fleste markedene gjennom sine operative kontorer, og her vil Reelwell bidra med sin teknologi og kompetanse, sier Tommy Johnsen, visepresident i Odfjell Well Services.

– Vi er meget tilfreds med å inngå dette strategiske samarbeidet med Odfjell Well Services. Ikke bare styrker det produkt, -og tjenesteporteføljen for begge selskaper, men aksellererer også kommersialiseringen og introduksjonen av teknologien til et globalt marked med mange behov. Samtidig er det et stort gevinstpotensiale ved bruk av boremetoden, sier Olsen.

Utfordrer tradisjonelle metoder
Siden selskapet ble grunnlagt i 2004, har Reelwell brukt over et tiår påFin utvikling og markedsføring av RDM. Teknologien innfører nye konsepter som utfordrer tradisjonelle metoder for trykkbalansert boring og langtrekkende horisontalboring.

– RDM tillater operatørene å få tilgang til reservoarer som anses for å være svært utfordrende, eller til og med umulig å bore konvensjonelt, samt til å øke den totale effektiviteten av boreoperasjoner.

Har vært utfordrende 
I mars i fjor gjennomførte Reelwell en vellykket prøvebrønnoperasjon på en landbrønn i Alberta i Canada.

– Resultatene var veldig positive, med overlegen hullrensing og betydelig reduksjon av dreiemoment på borestrengen. Vi har jobbet hardt med denne teknologien de siste årene, og vi har gjort mye for å teste ut, tilpasse og videreutvikle teknologien. Et utfordrende marked de siste årene er imidlertid hovedgrunnen til at kommersialiseringen av RDM har gått senere enn forventet, men dette har vi godt håp om at skal endre seg etter samarbeidsavtalen vi nå har med Odfjell, sier Olsen.

Utvikler ny teknologi
For noen år siden startet arbeidet med Reelwells versjon av «wired pipe», eller borerør med bredbånd. Ideen har sitt opphav fra den doble borestrengen fra RDM. PowerPipe, som teknologien blir kalt, er i utgangspunktet vanlige borerør som oppgraderes for å sende strøm og datakommunikasjon til nedihulls-sensorer og verktøy.

– PowerPipe vil muliggjøre å innhente informasjon raskere for å plassere brønnen mer optimalt, bore raskere og sikrere. Det har vært stor interesse rundt teknologien, både fra operatør- og serviceselskaper, samt riggkontraktører. Ferdigstillelse og uttesting av PowerPipe starter i år og planen er å være klar for markedet i 2018. De neste årene blir uten tvil spennende for Reelwell, sier Olsen.