Planen er å undersøke Goliat Eye-prospektet i januar med riggen Scarabeo 8.

«Eventuelle funn vil kunne bli produsert via Goliat», skriver Eni i en boresøknad til Miljødirektoratet.

Brønnen bores i lisens 697, der Eni selv eier 90 prosent, mens Concedo eier de resterende 10 prosentene.

Her er en oversikt over kommende letebrønner på norsk sokkel: