Funnet er på mellom 27 og 69 millioner fat olje.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding, men det synes åpenbart at med denne beliggenheten og disse volumene, vil funnet være kommersielt og bli bygget ut.

– Funnet ligger midt i vårt kjerneområde i Nordsjøen, og bekrefter vår tro på at selv modne områder på norsk sokkel har et interessant letepotensial. Sammen med de andre rettighetshaverne vil vi nå vurdere å knytte Cara opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet. Dette vil redusere tid og kostnader i forbindelse med utbyggingen, sier administrerende direktør Cedric Osterrieth i ENGIE E&P Norge ifølge en pressemelding.

«Brønnen ble formasjonstestet. Maksimum produksjonsrate var på 1,3 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 76/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er ca. 16 000 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste hovedsakelig meget gode produksjons- og strømningsegenskaper. Det ble samlet inn omfattende mengder data og prøver», skriver OD.