Miljødirektoratet refser Shell. Varslet ikke om hendelsen før etter fire år. 

Det gikk ikke helt som planlagt under steindumping på Ormen Lange-feltet i 2012 og 2013. Skipet som skulle kvitte seg med steinen dumpet også 940 store plastbøtter, 50 stålbøtter, 2×850 meter kjetting, 90,5 tonn stål og ett tonn strømkabel.

Miljødirektoratet reagerer sterkt på at myndighetene ikke ble varslet om hendelsen før 26. januar i år.

«Tap av utstyr under steindumping på Ormen Lange-feltet i 2012 og i 2013, er en type hendelse som Miljødirektoratet forventer at myndighetene blir informert om. Avfallet som ligger på 850 meters dyp er i strid med forurensningsloven § 28 (forbud mot forsøpling). Avfallet inneholder store mengder plastbøtter (76,7 tonn polyetylen), som over tid vil kunne forvitre og medføre forurensning av mikroplast», skriver Direktoratet og pålegger samtidig Norske Shell å utrede tiltaksmuligheter, kostnader og miljøkonsekvenser knyttet til avfallet samt å fremlegge en plan for overvåking og kontroll med avfallet innen 15. august 2016.

– Norske Shell har avviksbehandlet dette internt og vært i dialog med leverandøren om hvordan avfallet kan tas opp. Shell er i gang med en utredning i tråd med Miljødirektoratets pålegg, sier pressekontakt Lillian Aasheim i Norske Shell.

Utredningen skal, ifølge Miljødirektoratet, omfatte:

  • Kostnader og muligheter for å ta opp avfallet.
  • Kostnader og muligheter for alternative løsninger for håndtering av avfallet, herunder tildekking.
  • Miljøkonsekvenser, blant annet risikoen for utslipp av mikroplast og forvitring på kort og lang sikt.
  • Plan for overvåking og kontroll med avfallet, bl.a. årlig visuell undersøkelse og en vurdering av om overvåkingsprogrammet som gjelder Ormen Lange-feltet (region V) for øvrig bør utvides.