(Reelwell)

72 millioner kroner til 11 prosjekter.

Styret i Demo 2000 har bevilget 72 millioner kroner i støtte til 11 nye teknologiprosjekter. Verdien av disse prosjektene vil være i overkant av 320 millioner kroner.

– Det var mange gode søknader slik at det var stor konkurranse om midlene som var tilgjengelig for nye prosjekter. Dette viser tydelig at det er et stort behov for mer midler til verifisering og kvalifisering av ny teknolog, sier Anton G. Kjelaas, programkoordinator i Demo 2000, ifølge forskningsradet.no.

Prosjektene vil bidra til å gjøre norsk sokkel mer konkurransedyktig, samt øke sikkerheten ytterligere. Støtten fra Demo 2000 vil også bidra til å kvalifisere avansert norsk teknologi for verdensmarkedet.

Maskinens blodprøve
Blant selskapene som har fått støtte, er Fras Technology, som utvikler en en laser, en måler, som tar bilder av slitasjepartikler og forurensninger og klassifiserer partikler ved hjelp av kunstig intelligens. Disse resultatene kan si noe om en maskins tilstand, en blodprøve for maskinen.

– Tradisjonelt sett vil man få slike svar ved å analysere en oljeprøve, men det er ikke mulig å få til for subseamaskineri. Vår teknologi rapporterer tilstandsendinger direkte slik at man raskere og enklere får kunnskap om for eksempel maskinenes slitasje i sann tid, og som kan øke sikkerheten i installasjonen og forhindre kostbare havarier og produksjonstap, sier daglig leder Sølve Fjerdingstad i Fras Technology til Offshore.no.

Amerikansk samarbeid

De økonomiske besparelsene er potensielt betydelige.

– Teknologien kan gi tidligere indikasjoner på at noe er galt, slik at utstyret ikke går i stykker før man merker noe. Da vil det koste skjorta å få det fikset. Et typisk løft av en subsea installasjon kan koste 11 millioner kroner, og da er man kanskje avhengig av at operasjonen må foregå i pent vær på sommeren. Forretningspotensialet er stort, men vi er pionerer på området og har blant annet et samarbeid med Naval Research Institute i Washington DC. Universitetet på Ås er en viktig samarbeidspartner for å få videreutviklet teknologien, sier Fjerdingstad. 


(Fras Technology)

Listen nedenfor viser prosjekter som har fått innvilget støtte;

Subsea Membrane Testing – Seabox AS
Reelwell Drilling Method-Applications for Subsea Wells – ReelWell AS
Build Pilot of CMR Rig at Ullrigg Test Centre – West Drilling Products AS
The Development and Qualification of a Compact Subsea Oil/Water Separation System – FMC Kongsberg Subsea
SmartPipe Pilot Project – Force Technology Norway
Pilottesting og teknologikvalifisering av system for trådløs gassdeteksjon – GasSecure AS
New generation subsea dp sensor for subsea single and multiphase meters – Presens AS
Badger Explorer Seismic Field Demonstrator  – Badger Explorer ASA
Simulator-based Virtual Flow Allocation for Atla, Byggve and Skirne Field Developments  – Kongsberg Oil and Gas Technologies AS
Monitoring of Hydrocarbon Leaks from Subsea Installations/conditon monitoring of hydraulic and oil lubricated sub sea machinery – Fras Technology AS
System and method for remote internal inspection of process tanks enabling cost savings and reduced risks to personnel and environment – Linjebygg Offshore AS