For to av disse skal det tas investeringsbeslutning i løpet av neste år:

Johan Castberg
Investeringsanslag på mellom 50 og 60 milliarder kroner. Planlegger innlevering av PUD 2017. Bygging av ny FPSO, Aker står for design. 10 havbunnsrammer, 30 brønner. Stor subseakontrakt og betydelig riggkontrakt for boring.

Snorre 2040
Investeringsanslag på mellom 24 og 28 milliarder kroner. Myndighetene forventer PUD i 2017. Plattformalterantivet ble vraket. Seks havbunnsrammer gir stor subseakontrakt og stor borekontrakt for rigg.

I tillegg skal det tas konseptvalg for tre andre større prosjekter:

Johan Sverdrup fase 2
Investeringsanslag på mellom 40 og 70 milliarder kroner. Den foretrukne løsningen for å øke prosesskapasiteten er å utvide feltsenteret med en prosessplattform til. Både subsea og ubemannede brønnhodeplattformer vurderes i tillegg for å maksimere utvinningen fra felte

Troll fase 3
Utvinning av gassen i vestre del av feltet. Subsealøsning knyttet til enten eksisterende plattform eller ny flyter.

Askeladd, Snøhvit
Det neste store utbyggingstrinnet for Hammerfest LNG er utbyggingen av Askeladd-feltet, som inngår i planen for utbygging og drift av Snøhvit-lisensen. Det er forventet oppstart i 2020/2021. Dette utbyggingstrinnet vil bidra til fortsatt full kapasitetsutnyttelse på Hammerfest LNG. Statoil sikter mot konseptvalg i 2017. Subsea tilknyttet eksisterende infrastruktur.

– Kostnadsforbedringene som hele industrien har vært gjennom viser igjen i form av økt lønnsomhet, både for mindre subseautbygginger og for de største og viktigste prosjektene våre, sa Petoro-direktør Grethe Moen på Operatørkonferansen i Stavanger.