Fakta

FPSO Petrojarl Varg

 • Lagrings- og produksjonsskip
 • Lengde: 214 meter
 • Bredde: 38 meter
 • Produksjon: 57.000 fat per dag
 • Lagring: 470.000 fat
 • Lugarplasser: 77

VNG og partnerne vurderer gjenbruk av Petrojarl Varg som utbyggingsløsning for Pil & Bue i Norskehavet. De andre alternativene er subseatilknytninger til Njord eller Draugen.

Men dersom Varg-skipet, som ble bygget seint på 90-tallet, skal gjenbrukes, må det gjennom en betydelig oppgradering.

Her er noen av utfordringene knyttet til prosjektet:

 • Livbåtene må skiftes ut. Installasjon av tre nye Norsafe-livbåter skal være det foretrukne alternativet.
 • Brannvernsystemet må modifiseres. En ny brannvannspumpe planlegges installert, og flere av de gamle skal oppgraderes. Deluge-systemet skal re-designes.
 • Offshorekranene er ikke designet for dagens standard. En oppgradering er påkrevd.
 • Helidekket må modifiseres og forsterkes. En av utfordringene er at dekket ikke oppfyller kravet til størrelse.
 • Kontrollsystemet må oppgraderes. ABB studerer behovet.

Dette ifølge dokumentasjon VNG har sendt Petroleumstilsynet.

Ligger i Stavanger
Produksjonsskipet ligger nå i opplag hos Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.

I utgangspunktet dreier det seg bare om en avtale for leie av kaiplass i ett til to år, men verftet er også svært interessert i den store modifikasjonsjobben som vil være påkrevd dersom skipet sikrer seg ny jobb.

Dette har selskapet tidligere bekreftet overfor Sysla Offshore.

Skarfjell et annet alternativ
Sysla Offshore kjenner til at minst et annet utbyggingsprosjekter på norsk sokkel – Skarfjell – også vurderer Teekay Petrojarl sitt flytende produksjons- og lagerskip som en mulig utbyggingsløsning.